tirsdag 30. juli 2013

Høyresidens manglende troverdighet


I juni vedtok et flertall på Stortinget bestående av SV, AP og SP at deltidsansatte skal få rett til å øke sin faste stilling til det hun faktisk har jobbet de siste 12 måneder. Dette stemte Krf, Venste, Høyre og Frp i mot. I sitt svarinnlegg til Fagforbundets Gunn Elin Flakne 18.7.13 hevder Torbjørn Røe Isaken fra Høyre at årsaken til stemmegivningen var at forslaget "vil sementere den ubekvemme arbeidstiden". En tilsynelatende rørende omtanke for deltidsansattes arbeidstid, som ikke er så rørende når det kommer til stykke.

Hvorfor er ikke de borgelige troverdig i sin argumentasjon? Svaret finner vi i resten av politikken deres.

For det første vil de borgelige åpne for en generell tilgang til midlertidig ansettelser.  Retten til fast ansattelser er fundamentet i norsk arbeidsliv og er en forutsetning for trygghet i arbeidslivet. En generell tilgang til midlertidige ansettelser vil ødelegge dette.

For det andre vil de borgelige fjerne retten til fri annenhver søn- og helgedag. Dette rammer alle arbeidstakerne i alle bransjer som jobber søn- og helgedager og er et frontalangrep på arbeidstakernes arbeidstidsordninger og arbeidsmiljølovens vernebestemmelser om daglig og ukentlig fritid.

For det tredje har Høyre, FrP og Venstre programfestet at de vil frarøve samfunnet den felles fritiden vi har på søndager når de vil tvinge butikkene til også holde åpent på disse dager. 370 000 arbeider i varehandelen. Legger man til antallet arbeidstakere som jobber i næringer i tilknytning til varehandelen, som blant annet renhold, vektere, lager, transport, leverandører og produsenter så er det mange, både arbeidstakere og deres venner og familier som berøres. Det blir vanskeligere å ha fri samtidig med borgelig politikk.

For det fjerde ønsker de borgelige å svekke fagforeningens godkjenningsrett på turnus for de som har dette. Dette vil gi ansatte mindre innflytelse over egen arbeidstid, ikke mer som Røe Isaksen vil at vi skal tro.

I tillegg mener de borgelige at 12 måneder er for kort beregningstid for at deltidsansatte skal få rett til utvidet stilling. De vil altså at deltidsansatte skal vente lengre før de får de får en lovfestet rett til større stilling.

Summen av de borgeliges arbeidslivspolitikk er mindre felles fritid, flere på midlertidig kontrakter og mindre innflytelse på egen arbeidstid i alle sektorerer.

Godt valg 9. september

Mona Bjørn
Regionleder
Handel og Kontor region Midt-Norge

Leserinnlegg på trykk i Adresseavisen 30.juli 2013