tirsdag 12. mai 2009

Uførepensjonsinnlegg på LO kongressen

Her er innlegget jeg holdt på LO kongressen 12. mai 2009.

Mer om saken, se HKnytts sider: http://www.frifagbevegelse.no/hk-nytt/article4326712.eceDirigenter, kongress

Jeg vil snakke om en sak som gjelder alle enten du jobber i industrien, på sykehjem eller i butikken.

Både i privat og offentlig sektor møter vi i dag stadig tøffere effektiviseringskrav. Dette fører til at vi fremdeles har et arbeidsliv som støter ut folk, i stede for å være inkluderende.

Uførepensjon er en av kongressens viktigste saker, og vi må ha to tanker i hodet samtidig. For det er ingen motsetning mellom å skape et arbeidsliv som har plass til alle og ha en trygdeordning som gir dem som ikke har helse til å jobbe - en inntekt å leve av.


I 2007 leverte uførepensjonsutvalget sin innstilling.. Etter all sannsynlighet kommer saken opp til politisk behandling høsten 2009. Det er derfor avgjørende at LO har en utvetydig politikk på dette.

Det er 3 viktige ting som går igjen i mange av de innsendte forslagene, bl.a fra mitt eget forbund HK, Fagforbundet, El og IT og fra flere fylkeskonferanser.

På vegne av HK har jeg levert et forslag som ivaretar alle 3 kravene, som jeg håper kongressen støtter.

Disse kravene er:
- Uføre skal fortsatt skatte som pensjonister
- Uføre skal ikke rammes av levealdersjustering
- Uføre skal beholde det behovsprøvde barnetillegget

Uførepensjonsutvalget foreslår å gjøre om pensjonen til en stønad, hvor man vil miste skattefordelen man i dag har som pensjonist, ved at man må skatte som lønnstakere. Det her vil bety kraftig tap for veldig mange.

Logikken bak levealdersjusteringen er at man skal jobbe lengre for å motvirke kostnadene av økt levealder. Det kan ikke uføre – derfor vil et slikt forslag være fullstendig urimelig!

I tillegg foreslås det en omlegging av det behovsprøvd barnetillegg fra 0,4G pr barn pr år, til et rettighetstillegg for alle med barn. Det betyr 21 000 kr mindre per barn per år.

Dette er en ungdomssak, en kvinnesak, en klassesak!

Det er derfor elt avgjørende at LO har en krystallklar politikk på dette!